POWER CITY TALKS

Kurs obejmuje aktualną i współczesną tematykę: różnice międzykulturowe, styl życia, media, sukces i kariera, hobby, relacje interpersonalne, życie zawodowe i wiele innych.

  • młodzież i dorośli
  • zajęcia: 2 razy w tyg. przez 60 min
  • grupy: do 10 osób

Charakterystyka kursu:

  • szczególny nacisk na komunikację
  • praca nad umiejętnością wypowiadania się w sytuacjach wymagających uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, oraz odpowiedniego zachowania się w innych sytuacjach życia codziennego.
  • rozwijanie umiejętności argumentowania opinii oraz umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji
  • doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zapoznanie ze strategiami radzenia sobie z poszczególnymi typami zadań
  • praca nad utrwaleniem znajomości struktur gramatycznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce
  • przeznaczony dla każdego, kto chce nabyć płynności językowej i porozumiewać się z innymi w jęz. ang.
  • systematyczne testy podczas trwania kursu, na podstawie których przygotowywane są raporty z postępów kursanta
Informacje o kursie
Miejsca
Tarczyn

Related Courses