Terminarz egzaminu ósmoklasisty

W przyszłym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno uczniowie jak i rodzice są narażeni na stres ponieważ nie jest jasne jak trudny będzie poziom egzaminu, a ponadto już wiadomo, że zabraknie miejsc w liceach ogólnokształcących dla wszystkich chętnych. Dlatego poniżej publikujemy ważne informacje dla uczniów i rodziców. Prosimy pilnować terminów.

Terminarz egzaminu ósmoklasisty

Komunikat w sprawie harmonogramu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w najbliższym roku szkolnym.

Komunikat dla dyrektorów szkół

Dyrektor CKE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE:
a. komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty
b. komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
c. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

Złożenie pisemnej deklaracji

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
a. wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
b. (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
c. informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym (patrz sekcja G Informatora).

Możliwość korekty deklaracji

Rodzice ucznia lub słuchacz mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty

Jeśli chcesz się przygotować do egzaminu i osiągnąć bardzo dobry wynik już dzisiaj zapisz się na nasze kursy:

przygotowanie do egzaminu z matematyki

przygotowanie do egzaminu z angielskiego

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

Dokładna data będzie podana  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we wrześniu 2018.

Przekazanie szczegółów wyników

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom – wraz ze świadectwem – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapisz się na nasze kursy

Ty też możesz dostać się do wymarzonej szkoły!

W czerwcu 50 zł rabatu od podanych cen.

Egzamin ósmoklasisty

MATEMATYKA

1575

 • 8 klasa SP
 • matematyka
 • 45 zajęć
 • 1 zajęcia to 60 minut
 • zajęcia w CE
 • zajęcia w szkołach

Egzamin ósmoklasisty

ANGIELSKI

1575

 • 8 klasa SP
 • angielski
 • 45 zajęć
 • 1 zajęcia to 60 minut
 • zajęcia w Centrum
 • zajęcia w szkołach