fbpx
731-757-642, 514-606-309. biuro@cescool.pl

Bezpieczne lekcje – Procedura Sanitarna

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w Centrum Edukacyjnym S-cool wiemy, jak ważne jest właściwe nauczanie języka angielskiego. Wiemy też, że jeszcze ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa naszym Uczniom oraz Pracownikom. W związku z tym wypracowaliśmy wewnętrzną Procedurę sanitarną, którą wdrożyliśmy na terenie naszej Szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z nią na terenie wszystkich naszych szkół:

Stosujemy się do obowiązku zakrywania ust i nosa i zachowujemy dystans

Obowiązek zakrywania ust i nosa jest powszechnie obowiązującym wymogiem, uregulowanym w odnośnym rozporządzeniu Rady Ministrów, stosujemy go więc także na terenie naszej Szkoły. Rezygnacja z przestrzegania tego obowiązku możliwa jest jedynie w określonych przypadkach, w tym ze względów zdrowotnych.

Ponadto zarówno Uczniowie, jak i Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. O zachowanie analogicznego wymogu prosimy także osoby przeprowadzające Uczniów na zajęcia i odbierające z nich.

Dbamy o zdrowie innych

Nasi Pracownicy poinformowani są, że w przypadku przejawiania jakichkolwiek objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (nawet gdyby miały się one okazać zwykłym przeziębieniem), powinni oni pozostać w domu, by nie przenosić choroby dalej. O to samo prosimy także Was – Rodziców. W sytuacji wykazywania przez Was lub Wasze dziecko objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2 – zostańcie w domach. Dzieci przebywające na kwarantannie będą mogły korzystać z bezpłatnej konsultacji z Metodykiem.

Myjemy i dezynfekujemy ręce

Każda osoba wchodząca na teren Szkoły proszona jest o zdezynfekowanie rąk. W ten sposób minimalizujemy ryzyko niezamierzonego przeniesienia wirusa na teren Szkoły. Poza tym zachęcamy do regularnego mycia rąk, które również jest skuteczną metodą w walce z koronawirusem. W Szkole wywieszone zostały stosowne ulotki, które będą przypominać o tym, jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

Dezynfekujemy powierzchnie użytkowe

Przed zajęciami, między nimi, a także po skończonym dniu zajęć w naszej Szkole przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja. Obejmuje ona przede wszystkim powierzchnie najczęściej używane przez Pracowników i Uczniów: biurka, krzesła, klamki, gałki, sprzęty komputerowe i węzły sanitarne. W tym celu używamy atestowanych środków do dezynfekcji.

Podejmujemy stosowne działania edukacyjne

Zwracamy uwagę na postanowienia Procedury sanitarnej – przypominamy o zachowaniu dystansu, zakrywaniu ust i nosa. Pamiętamy, by nie kichać i nie kaszleć na innych.

Obowiązuje ustalona procedura na wypadek wykazywania przez osobę objawów sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2

Jeśli Uczeń, Pracownik lub inna osoba przebywająca na terenie Szkoły przejawia objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub się na nie uskarża, podejmujemy działania mające na celu bezpieczne odseparowanie jej od pozostałych osób. Równocześnie kontaktujemy się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie potrzeby – także z pogotowiem ratunkowym. Pamiętamy o dezynfekcji obszaru, po którym się poruszała.

By nasze działania przynosiły jak najlepsze skutki, potrzebujemy skutecznej współpracy.
Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Szkołę wiąże się z przestrzeganiem Procedury sanitarnej zarówno przez Pracowników Szkoły, jak i jej Uczniów oraz Rodziców. Powyższe obowiązki i zalecenia dotyczą także innych niż Rodzice, opiekunów Uczniów, stąd bardzo prosimy o zastosowanie się przez nich do przedstawionych standardów odpowiednio.

Równocześnie informujemy, iż dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna może pociągnąć za sobą także zmianę Procedury sanitarnej – zaostrzenie lub poluzowanie zawartych w niej postanowień. O wszelkich planowanych zmianach informować będziemy na bieżąco.

Pełna i aktualna treść Procedury sanitarnej dostępna jest w budynku Szkoły, oraz na naszej stronie internetowej.

 

Procedura sanitarna – wersja pełna